Een tevreden klant..

Een tevreden klant komt altijd terug. Dat maken wij ook mee. Alleen kennen wij onze klanten niet zo goed als de bv. de bakker zijn “vaste” klanten kent. Als wij ons werk goed doen, zit er toch minimaal een paar jaar tussen.
Als de klant dan na een paar jaar belt dat de verstopping weer teruggekomen is, moet ik toch meestal wel nog een keer het adres noteren.

Maar nu hebben we een klant, die vergeten we nooit meer.
Drie weken geleden werden we gebeld voor een verstopte keukenafvoer in een restaurant. Op vrijdagmiddag, dus wij ernaartoe. De keukenafvoer zat flink verstopt omdat de vetput vol was. Wij hebben de leiding ontstopt, maar gelijk gezegd dat ze maandag gelijk moesten regelen dat de vetput leeggezogen zou worden.

Een week later, weer op vrijdagmiddag, werden we weer gebeld door hetzelfde restaurant. Ze hadden weer een verstopping. De klant begon gelijk te vertellen dat de vetput geleegd was, maar dat nu de afvoer van de bar niet meer doorliep. De bar gaat niet via de vetput, dus dat is een andere pijp. Heel toevallig, maar het kan.
Wij er weer naartoe, de bar ontstopt en bij het weggaan zei Jens: “nou, tot volgende week, dan komen we voor het toilet.” Daar moest iedereen heel hard om lachen, dat zou natuurlijk wel heel toevallig zijn.

Gaat na een week, dit keer op donderdag, weer de telefoon. Ik zei mijn naam, en ik hoorde in eerste instantie alleen maar gegrinnik en gelach. En tussendoor, de klant, met de mededeling dat het toilet verstopt zat. Ik dacht eerst nog dat hij een grapje met ons uithaalde, maar ondanks het gelach, was hij bloedserieus. Deze klant hoefde zijn adres niet meer te zeggen.
Dus 3 verstoppingen in 3 verschillende afvoerbuizen. In 2 weken.

Dat verzin je niet.